اطـلاعیه بـروزرسانی و تـخفیف هـای ویژه سـایت :

ثبت شرکت در تهران

ثبت شرکت در تهران

هدف گذشتن از تنگناهای اقتصادی در هر زمان احتیاج دارد برای گسترش صنعت و تجارت، ساختار جدیدی طراحی شود. برای دست یابی به این هدف تجهیز نیروهای معنوی و فکری و علمی و تجربی ضروری است تا از به هم پیوستن سرمایه های پراکنده، اعم از خرد و وکلان، برای خیزش صنعتی و تجاری، ذخایر و منابع لازم و کافی فراهم آید که نتیجه آن، اشتغال زایی در اثر به گردش در آمدن چرخ های اقتصادی و توزیع منطقی درآمدهاست. همین اهداف از علل بنیانی تأسیس شرکت های تجارتی است که با تمرکز سرمایه ها و به کار انداختن آنها در مسیر درست نقش و پیاده کردن اصول فنی تولیدات مرغوب و برنامه ریزی برای ارز آوری نقش سازنده در اقتصاد کشور دارند .

 • شناخت کلی پایتخت ایران :

ـ تهران هجدهمین شهر پر جمعیت جهان است.

ـ مساحت تهران ۷۳۰ کیلومتر مربع است‌.

ـ تهران به همراه توابع خود ( استان تهران )، ۱۳,۴۲۲,۳۶۶ نفر جمعیت و ۱۸,۸۱۴ کیلومتر مربع مساحت دارد.

ـ تهران بیست و هفتمین شهر بزرگ دنیا است.

ـ تهران به ۲۲ منطقه و ۱۱۲ ناحیه ( شامل ری و تجریش) تقسیم شده است.

ـ نماد شهر تهران، برج آزادی است و برج میلاد نماد دیگر آن به شمار می آید.

ـ در فهرست گران ترین شهرهای دنیا و برمبنای شاخص هزینه های زندگی، تهران در جایگاه ما قبل آخر ایستاده است.

ـ تهران در دوره حکومت آقا محمد خان قاجار پایتخت شد.

 • ثبت شرکت در تهران :

سرعت پیشرفت صنعت و تجارت درکلان شهر تهران قابل ملاحضه بوده، و همین امر باعث شده افراد زیادی علاقه مند به ثبت شرکت در این استان شوند.

از جمله شرکت های تجاری که در تهران به ثبت می رسند می توان به : شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی اشاره نمود؛ که از این بین شرکت های شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود، متداول ترین شرکت ها جهت ثبت می باشند و عملاً با استقبال بیشتری نسبت به بقیه شرکت ها روبرو هستند. ما در این مقاله لازم دانستیم به مناسبت موضوع برای آشنایی بیشتر ذهن خوانندگان ابتدا به تعریف شرکت های تجارتی مذکور اشاره ای داشته باشیم،سپس مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های سهامی و با مسئولیت محدود را مورد مطالعه قرار دهیم و در نهایت به بررسی مراحل ثبت شرکت در تهران بپردازیم.

 • ثبت شرکت سهامی عام در تهران

شرکت سهامی عام شرکت بازرگانی است، سرمایه آن که در موقع تأسیس کمتر از پنج میلیون ریال نخواهد بود به سهام یا قطعات سهام مساوی تقسیم شده، که قسمتی از آن به وسیله مؤسسین و قسمتی دیگر از طریق فروش سهام به مردم تعهد و تأمین می گردد. مسئولیت صاحبان سهام که نباید کمتر از پنج نفر باشند ، محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است‌‌‌. و طبق قوانین تجاری و مالی و اساسنامه شرکت اداره می شود‌. ( مواد ۱ الی ۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

 • ثبت شرکت سهامی خاص در تهران

شرکت سهامی خاص شرکت بازرگانی است. و سرمایه آن، که در موقع تأسیس کمتر از یک میلیون ریال نخواهد بود، به سهام یا قطعات سهام مساوی تقسیم شده و منحصراً تمامی سرمایه به وسیله مؤسسین تعهد و تأمین می گردد‌ مسئولیت صاحبان سهام، که نباید کمتر از سه نفر باشند، محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است و مطابق قوانین تجاری و مالی و اساسنامه شرکت اداره می شود.( مواد ۴ و ۲۰ ل.ق)

ثبت تهران

 • ثبت شرکت با مسئولیت محدود در تهران

طبق ماده ۹۴ قانون تجارت،شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء ،بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت است‌.

 • شرکت تضامنی :

مطابق ماده ۱۱۶ قانون تجارت شرکت تضامنی، شرکتی است که تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای پرداخت تمام قروض شرکت کافی نباشد، هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراردادی که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد، درمقابل اشخاص ثالث،کان لم یکن خواهد بود.

 • شرکت مختلط غیر سهامی :

به موجب ماده ۱۴۱ قانون تجارت : شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن، و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود، بدون انتشار سهام تشکیل می شود.

” شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود، شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او، فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذاشته یا باید بگذارد.”

در اسم شرکت باید عبارت ( شرکت مختلط ) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود.

 • شرکت مختلط سهامی :

براساس ماده ۱۶۲ قانون تجارت : شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکاء سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن، تشکیل می شود. شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها، به صورت سهام یا قطعات سهام مساوی درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه ای است که در شرکت دارند.

“شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. در صورت زیاد شدن شریک ضامن، مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر، تابع مقررات شرکت های تضامنی خواهد بود.”

 • شرکت نسبی :

وفق ماده ۱۸۳ قانون تجارت :

شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و مسئولیت هریک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند.

 • شرکت تعاونی :

ماده ۲ قانون شرکت های تعاونی،شرکت تعاونی را این چنین تعریف نموده :

شرکتی است از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی شرکاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان، و تشویق به پس اندازی موافق اصولی که در این قانون مطرح است،تشکیل می شود.

 • مدارک لازم برای ثبت شرکت  در تهران :

 • شرکت سهامی خاص :

در حال حاضر برای ثبت شرکت سهامی خاص در اداره ثبت شرکت ها مدارک ذیل باید از طرف متقاضی تهیه و تحویل اداره ثبت شرکت ها شود :

۱ـ فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و در صورتی که مدیرعامل خارج از اعضای هیأت مدیره باشد که در دفاتر اسناد رسمی قابل تهیه است.

۲ـ گواهی پرداخت حداقل ۳۵ % سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تأسیس در آنجا افتتاح شده است.

۳ـ معرفی نامه نمایندگان، در صورتی که سهامداران و اعضای هیأت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تأسیس یا آخرین تغییرات آن.

۴ـ دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران

۵ـ دو برگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص و تکمیل آن و امضاء زیر اظهارنامه توسط کلیه سهامداران.

تذکر : اوراق اظهارنامه به دلیل بهادار بودن صرفاً می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه شوند.

۶ـ دو نسخه صورت جلسه هیأت مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.

۷ـ دو جلد صورت جلسه مجمع مؤسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.

۸ـ تأییدیه هیأت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی برغیر دولتی بودن آن.

۹ـ اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها.

 • شرکت سهامی عام :

برای ثبت شرکت سهامی عام نیز باید مدارک زیر تهیه شود :

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی عام شامل، مدارک قبل از پذیره نویسی و مدارک بعد از پذیره نویسی و تأسیس شرکت بدین شرح می باشد :

الف ) مدارک لازم جهت کسب اجازه ی پذیره نویسی شرکت سهامی عام درحال تأسیس :

۱ ـ فتوکپی شناسنامه مؤسسین.

۲ـ دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی

۳ـ دو برگ طرح اظهارنامه شرکت سهامی عام

۴ـ دو جلد طرح اساسنامه شرکت سهامی عام

۵ـ گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل ۳۵% سرمایه، تعهد توسط مؤسسین.

ب ) مدارک لازم جهت تأسیس :

۱ ـ فتوکپی شناسنامه مدیران ( در مورد اشخاص حقوقی، ارائه برگ نمایندگی، الزامی است).

۲ـ آگهی دعوت مجمع مؤسسین در روزنامه تعیین شده

۳ـ گواهی بانکی مبنی بر واریز ۳۵% سرمایه شرکت

۴ـ دو برگ اساسنامه

۵ـ دو نسخه اظهارنامه

۶ـ دو نسخه صورت جلسه هیأت مدیره ( تعداد مدیران، حداقل پنج نفر می باشد.)

۷ـ دو جلد صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین

۸ـ ارائه مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذی صلاح در صورت نیاز.

 • مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های با مسئولیت محدود در تهران :

برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود مدارکی که باید متقاضی به اداره ثبت شرکت ها تحویل بدهد به شرح ذیل می باشد‌ :

۱ـ دو برگ تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران.

۲ـ دو جلدشرکت نامه شرکت نامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران

۳ـ دو نسخه اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران

۴ـ دو برگ صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیأت مدیره که به امضای سهامدارن و بازرسین رسیده باشد.

۵ ـ دو جلد صورت جلسه هیأت مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.

۶ ـ کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و در صورتی که مدیر عامل خارج از اعضای هیأت مدیره باشد.

” برابر اصل در مراجع قضایی یا دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد. ”

۷ـ فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین

۸ ـ معرفی نامه نمایندگان، در صورتی که سهامداران و اعضای هیأت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند،ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تأسیس یا آخرین تغییرات آن.

۹ـ تأییدیه  هیأت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی برغیر دولتی بودن آن‌.

۱۱ـ اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها.

 • مراحل ثبت شرکت در تهران:

تمامی افراد می توانند با ورود به سامانه ثبت شرکت ها به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir درخواست ثبت شرکت یا مؤسسه غیر تجاری بدهند.

ـ در ابتدا شما بایستی پس از ورود به سامانه در قسمت پذیرش درخواست ثبت شرکت ها اطلاعاتی نظیر اطلاعات متقاضی، نام شرکت، موضوع شرکت، آدرس دفتر مرکزی شرکت، سرمایه اولیه شرکت، اشخاص شرکت، سهام و سرمایه هر شخص، سمت اشخاص، ارتباط ما بین اشخاص، شعب شرکت، روزنامه و سال مالی، متن صورتجلسه، درج متن اظهارنامه و اساسنامه شرکت، را وارد نمایید.

 • نکاتی که متقاضیان در انتخاب نام شرکت باید به آن توجه نمایند به شرح ذیل می باشد :
 1. باید در نام شرکت مطابق با قوانین و مقررات از اسامی خاص استفاده شود.
 2. نام شرکت باید دارای ریشه فارسی باشد و در آن از کلملات و عبارات انگلیسی استفاده نشود.
 3. نام شرکت نباید با شئونات و قوانین انقلاب اسلامی ایران در تضاد باشد،
 4. همچنین از به کار بردن نام های تکراری که قبلاً به ثبت رسیده اند خودداری نمایید.

ـ پس از درج اطلاعات خواسته شده در سامانه، باید منتظر بمانید تا کارشناس مربوطه اطلاعات شما را مورد ارزیابی قرار دهد و درصورتی که هیچ نقص و ایرادی در اطلاعات وارد شده وجود نداشته باشد، بایستی بنا به درخواست اداره ثبت شرکت ها مدارک را به این اداره ارسال نمایید.

ـ در این مرحله شما باید یک پرینت از اوراق چاپی در سامانه تهیه نمایید و به امضاء سایر اعضای شرکت برسانید. سپس مدارک لازم را از طریق پست به صورت سفارشی به آدرس مذکور در تأییدیه پذیرش ارسال کنید. پس از ارسال پستی، باید شماره مرسوله را در سامانه اداره ثبت شرکت ها وارد نمایید.

ـ در صورت عدم وجود نقص در مدارک تقدیمی، کارشناس مربوطه نسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت اقدام می کند. در این صورت شخص متقاضی باید با همراه داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی برای اخذ مدارک ثبتی و همچنین امضاء ذیل دفاتر به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نماید.

ـ پس از تأیید تمامی مراحل و دریافت شماره ثبت، بایستی آگهی ثبت شرکت را در روزنامه رسمی به ثبت برسانید.که در این صورت هزینه انتشار آگهی به صورت اینترنتی پرداخت می شود.

ـ پس از درج آگهی در روزنامه رسمی شما می توانید رسماً فعالیت خود را آغاز نمایید.

هزینه ثبت شرکت در تهران

هزینه ثبت شرکت در تهران به شرح ذیل می باشد:

هزینه ثبت شرکت سهامی خاص در تهران همراه با روزنامه رسمی: ۷۰۰ هزار تومان در ۱۵ روز

هزینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود در تهران همراه با روزنامه رسمی: ۶۰۰ هزار تومان در ۱۵ روز

هزینه ثبت شرکت سهامی عام در تهران همراه با روزنامه رسمی: ۱۷۰۰ هزار تومان در ۳۰ روز

هزینه ثبت شرکت تعاونی در تهران همراه با روزنامه رسمی: ۱۲۰۰ هزار تومان در ۲۵ روز